Den digitala materialiteten

När: 13 Sep
Kl. 9-10.30

Plats: Sliperiet, Umeå universitet

Jonas Runberger, adjungerad professor vid KTH och ansvarig för Dsearch, digital designutveckling på White Arkitekter, presenterar den internationella forskningsfronten inom digital design och arkitektur, och diskuterar hur vi går mot en allt starkare koppling mellan det digitala och det materiella.

Med utgångspunkt i den egna praktiken inom Dsearch resonerar han runt vilka möjligheter och utmaningar vi har framför oss, och hur de påverkar arkitektens roll och byggandets processer.

Läs mer här