Daylight autonomy and façade design – From research to practice

När: 28 Oct
28-29 oktober

Plats: Forum Bressanone Via Roma 9 39042 Bressanone, Italy

Marja Lundgren och Marie-Claude Dubois föreläser på en konferens om avancerade klimatskal. Arrangör är Energy Forum.

Målet med konferensen är att bidra till ett tvärvetenskapligt synsätt vid planering av fasaddesign, och att skapa en dialog bland arkitekter, ingenjörer, forskare och andra på området, med syftet att minska energikonsumtionen och samtidigt förbättra komfort och hälsa hos dem som nyttjar eller bor i en byggnad.

Läs mer hos Energy Forum.