Databaslösningar för design och prototyper – BIM Show Live

När: 30 Apr
30 april - 1 maj

Plats: Park Plaza Westminster Bridge, London

Nina Borgström, IT-metodikchef på White talar under rubriken Design and Prototype BIM-database solutions in real life – it´s challenges and advantages.

Nina Borgström presenterar det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna (NKS), som just nu uppförs i Stockholm. Detta stora projekt har komplexa mål, många organisationer och berörda roller. Det kräver ett innovativt förhållningssätt inom teknik, arbetssätt och processer. Exempel på databaslösningar har utvecklats för att göra det möjligt att utbyta och förmedla information mellan olika system, roller, processer och människor på ett effektivt och ett kvalitetssäkrat sätt. Två olika typer av lösningar presenteras, processhanteringsverktyg och verktyg för hantering av information, samt erfarenheter och utmaningar i utvecklingen och genomförandet av de nya lösningarna. Läs mer om BIM Show Live 2013.