Dagsljus i stad och rum – mätmetoder och egentlig upplevelse

När: 21 Mar
Kl. 11.45-13.30

Plats: White Malmö, Bassängkajen 12

På vårdagjämningen bjuder White in till ett seminarium om dagsljus och hållbarhet! En avgörande faktor för hur vi upplever vår vardag är hur dagsljuset tas om hand i byggnader och stadsrum.

När vi miljöcertifierar byggnader och städer finns dagsljusfrågan med. Dagsljus i dagens Breeam, Leed och Miljöbyggnad mäts i dagsljusfaktor. Vad innebär det och vad säger dagsljusfaktorn om den egentliga upplevelsen? En annan metod kallad daylight autonomy uppskattar hur stor del av byggnadens nyttjandetid dagsljuset är fullt tillräckligt utan stöd av artificiell belysning. Vad innebär det att arbeta med den metoden som nu är implementerad i LEEDs certifieringssystem? Och hur kommer den framtida utvecklingen att se ut för certifiering dagsljusindikatorer?

Whites Marie-Claude Dubois, M. Arch. PhD och lektor på LTH redogör för hur man kan mäta dagsljus, vad dagsljusfaktor och daylight autonomy innebär för ett framtida certifieringsarbete. Vad säger dessa simuleringar egentligen om upplevelsen av dagsljuset i byggnaden eller stadsrummet. Hållbarhetsteamet på Malmökontoret kommer även att berätta om sitt arbete.

PROGRAM
11:45 Lunch
12:00 Marie-Claude Dubois, White och LTH
12:45 Whites Hållbarhetsgrupp berättar om sitt arbete
13:00 Diskussion och frågestund

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. Vid frågor, kontakta es.et1521450052ihw@l1521450052adenn1521450052ob.ev1521450052ot1521450052.