Dagsljus i stad och rum – mätmetoder och egentlig upplevelse

När: 29 Nov
Kl. 07.30-09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

White bjuder in till ett frukostseminarium om dagsljus. En avgörande faktor för hur vi upplever vår vardag är hur dagsljuset tas om hand i byggnader och stadsrum. När vi miljöcertifierar byggnader och städer finns dagsljusfrågan med. Dagsljus i dagens Breeam, Leed och Miljöbyggnad mäts i dagsljusfaktor. Vad innebär det och vad säger dagsljusfaktorn om den egentliga upplevelsen?

En annan metod kallad daylight autonomy uppskattar hur stor del av byggnadens nyttjandetid dagsljuset är fullt tillräckligt utan stöd av artificiell belysning. Vad innebär det att arbeta med den metoden? Hur kan vi projektera med högre kunskap om dagsljus? White har bjudit in Marie-Claude Dubois, M. Arch. PhD och dagsljusforskare från Lunds Tekniska Högskola. Efteråt hålls en diskussion och frågestund tillsammans med Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council.

Seminariet är öppet för kunder till White. Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan för att kunna beställa rätt mängd frukost. Anmälan till es.et1516123851ihw@m1516123851uiran1516123851imes1516123851. Begränsat antal platser. Välkommen!