Cykelstaden! Cyklandet som en förutsättning för det hållbara Uppsala

När: 04 Jun
Kl. 16.00-19.00

Plats: Pop Upps paviljong, Rosénstaden, Uppsala

Cykeln är fantastisk! Den kan ge mindre trängsel, bättre folkhälsa, minskade koldioxidutsläpp och attraktiva stadsmiljöer. Men hur ser cykelstaden ut? Hur planerar vi staden för att öka cyklandet? Vi tar en närmare titt på Uppsala från cyklistens perspektiv.

White bjuder in till ett cyklande seminarium onsdagen den 4 juni. Eftermiddagen börjar och slutar vid Pop Upps paviljong i Rosénparken. Pop Upp är en uppsalabaserad förening som skapar plattformar för kultur och möten mellan människor i staden.

PROGRAM

16.00 Samling vid Pop Upps paviljong i Rosénparken. Alla som kan tar med cykel. Det finns möjlighet att låna cykel om man anmäler det till oss innan.
16.15 Cykelturen startar. Tillsammans cyklar vi genom Uppsala och stannar till på ett antal utvalda platser efter vägen för att titta och diskutera kring temat. Mer info om cykelturen och kartor kommer skickas ut.
17.30 Cykelturen slutar där vi började: vid PopUpps paviljong i Rosénparken. Hit har en rad föreläsare bjudits in till en diskussion som leds av Bianca M Hermansson, arkitekt och Urban designer på Gehl Arkitekter och Copenhagenize.

Tom Karlsson, gatu- och parkchef på Kontoret för samhällsutveckling (KSU), Uppsala kommun, talar om kommunens arbete med cykling. Kerstin Alquist, strategisk trafikplanerare på Trafikkontoret, Stockholms stad, berättar om deras framkomlighetsstrategi.
Dermot Farelly, Miljöspecialist på White, talar om de sociala aspekterna av cykelstaden.

Förtäring kommer att finnas och vi ser till att sammanfatta resultatet och delge alla medverkande.

Anmäl dig senast den 28 maj till Adalaura Diaz.

Hör av dig till oss om du har frågor:
Emma Butler, 018-183850
Hanna Ohlsson, 018-4308501