Compact Living för en ny tid

När: 26 Aug
Kl. 10.00-16.00

Plats: White Malmö, Bassängkajen 12

Urbaniseringen tilltar och städerna förtätas. Singelhushållen är fler än någonsin och samtidigt ökar antalet flexibla familjer, generationsboende och storfamiljer. Boendekostnaden per kvadratmeter stiger och vi tror att yteffektiva bostäder blir framtidens vinnare. White bjuder in till ett spännande samtal om de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss! Inspirerande och faktafyllda föreläsningar kombineras med diskussioner, studiebesök och mingel.

UR PROGRAMMET:
Vad är på gång från myndighetshåll?
– Kan regelverket för bostadsbyggandet anpassas till dagens behov och önskemål?
Vad planerar IKEA?
– Vad kan vi lära om kompakt boende av världens största möbelföretag?
Svenska exempel.
– Från experiment till produktion.
Vad pågår i våra grannländer?
– Vilka lärdomar kan vi dra i Sverige?
Kan nya upplåtelseformer ge nya möjligheter?
– Kollektivboende, kompisboende, inneboende?

Seminariet är gratis för inbjudna gäster. Anmälan senast den 14 augusti till es.et1516123581ihw@d1516123581narts1516123581yl.al1516123581limac1516123581. För frågor om seminariet, kontakta Ola Dellson på tel. 040-660 93 45.