City Axioms: Urban In/security

När: 28 Apr
kl. 14.00-17.00

Plats: Aula Magna, Stockholms Universitet

Frågan om arkitekturens politiska funktion på sin spets i två presentationer. Kan till exempel landskapsarkitektur ses som ett substitut för polisiär verksamhet, ett sätt att kontrollera snarare än att neutralt utforma stadsrummet? Arkitekten och geografen Joshua Comaroff verksam i Singapore kommer att hävda det i en föreläsning om ”Paramilitary Gardening”. Och den New York-baserade arkitektur-teoretikern Felicity Scott går i sin presentation tillbaka till 60- och 70-talens USA för att hitta rötterna till dagens föreställningar och idéer om den politiskt neutrala arkitekturens möjligheter att ”säkra” urbana miljöer.

Föreläsningarna kommenteras av Katja Grillner, KTH, och av antropologen Francis Cody från University of Toronto.

Symposieserien ”Stadens axiom” är alltså plattform för diskussioner om arkitekturens samhällsroll. Serien är ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet och medarbetare på White och delfinansieras av ARQ.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig genom att maila namn och ange vilket företag/skola/organisation du tillhör till es.us1521579354.tnac1521579354os@21152157935402moi1521579354xa1521579354.