City Axioms: Spaces of Enclosure

När: 09 Jun
Kl. 14.00-17.00

Plats: White Stockholm, Katsan, Östgötagatan 100

Det tredje och sista seminariet i serien City Axioms/Stadens axiom tar upp ”urban commons” tillsammans med sociologerna Fran Tonkiss (London) och Amita Baviskar (Delhi), arkitekten/poeten Lars Mikael Raattamaa och antropologen Beppe Karlsson.

Amita Baviskars forskning handlar om de sociala konsekvenserna av Indiens ekonomiska expansion. Hon kommer att berätta om New Delhi och förvandlingen av flodbäddarna runt Yamuna från allmänna, religiöst laddade platser till attraktiva exploateringsområden.

Fran Tonkiss, som leder urban-forskningen vid London School of Economics, kommer att prata om ”rätten till staden” och ifrågasätta uppdelningar mellan offentligt och privat.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig genom att maila namn och ange vilket företag/skola/organisation du tillhör till es.us1516124000.tnac1516124000os@21151612400002moi1516124000xa1516124000.

Symposieserien Stadens axiom är en plattform för diskussioner om arkitekturens samhällsroll. Serien är ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet och medarbetare på White och delfinansieras av ARQ.

Se tidigare seminarier i serien på hemsidan för Stadens axiom.