City Axioms: Insurgency and public space

När: 31 Mar
Kl. 14.00-17.00

Plats: KTH, Lindstedtsvägen 5, Rum D3

Missa inte det tredje seminariet i serien av City Axioms. Nu på lördag håller vi till på KTH i Stockholm och diskuterar hur staden, det offentliga rummets kommersialisering till trots, alltmer tycks fungera som en arena för olika former av politiska och sociala protester. Lördagens gäster är landskapsarkitekten Jeff Hou från Seattle och kulturgeografen Alex Vasudevan från Nottingham. De ställer frågan vad vi som är med och utformar stadsrummet kan lära oss av de som ockuperar det.

Anmälan till: es.us1519148489.tnac1519148489os@21151914848902moi1519148489xa1519148489.

Symposieserien ”Stadens axiom” är en plattform för diskussioner om arkitekturens samhällsroll. Serien är ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet och medarbetare på White och delfinansieras av ARQ.