City Axioms: Community and sustainability

När: 25 Feb
kl. 14.00-17.00

Plats: White Stockholm, Katsan, Östgötagatan 100

Del två av seminarieserien City Axioms, Community and Sustainability, tar upp hållbarhet i vid bemärkelse. I forskningsprojektet ”Model City” har antropologerna Mark Graham och Lissa Nordin undersökt de idéer om hållbarhet och social gemenskap som genomsyrar planeringen och marknadsföringen av Hammarby Sjöstad. I sin etnografiska studie jämför de retoriken om hållbar gemenskap med de faktiska gemenskapsformer som finns och uppstår i det nya urbana rummet.