City Axioms: Austerity urbanism

När: 28 Jan
kl. 14.00-17.00

Plats: Aula Magna

Första seminariet i serien City Axioms inleds av Jamie Peck, Vancouver, geograf och världsledande urbanforskare. Hans föreläsning “Åtstramningens urbanism” diskuteras med arkitekten Catharina Gabrielsson, KTH och antropologen Johan Lindquist, SU. Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet står som värd, i samverkan med White och KTH. ARQ är medfinansiär.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig genom att maila namn och ange vilket företag/skola/organisation du tillhör till es.us1519615218.tnac1519615218os@21151961521802moi1519615218xa1519615218.

Symposieserien ”Stadens axiom” är en plattform för diskussioner om arkitekturens samhällsroll. Serien är ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet och medarbetare på White och delfinansieras av ARQ.