Chameleon Cabin på Röhsska museet

När: 01 Apr
1 april - 12 maj

Plats: Röhsska museet, Vasagatan 39, 411 37 Göteborg

Under april kommer ett hus i skala 1:1 att finnas inne i Röhsska museet. Chameleon Cabins proportioner är baserade på den svenska friggeboden. De korrugerade veckmodulerna, som består av två millimeter tjock wellpapp, bildar väggar och tak, och skapar en stabil struktur som enkelt monteras ihop.

Huset väger cirka 100 kilo och har en golvyta på cirka sju kvadratmeter. Det modulära byggsystemet kan användas för att framställa byggnader av valfri storlek. Huset finns utställt på Röhsska museet till och med den 12 maj 2014. Huset visas också på Möbelmässan i Milano 8–13 april, i det danska inredningsföretaget HAY:s showroom.

Det skimrar som marmor, men är gjort helt i papper. Se filmen om husets byggnation på Tjolöholms slott.

Chameleon Cabin är utvecklad i ett samarbete mellan Göteborgstryckeriet, prisbelönte arkitekten Mattias Lind på White Arkitekter och Happy F&B för att visa möjligheter.