Campusutveckling i Sverige och Norge

När: 02 Nov
Kl. 09.00-15.30

Plats: Rotunden, Domus Medica, Oslo

Marta Bohlmark, arkitekt på White, medverkar på konferensen Campusutvikling – fysiske rammebetingelser for forskning och undervisning.

Marta Bohlmark presenterar projektet Campusstaden Lund – världsledande forskning och utveckling i en attraktiv stadsmiljö. Med konferensen vill Statsbygg förmedla erfarenheter från arbetet med utvecklingsplaner för universitets- och högskolecampus i Sverige och Norge. Läs mer om konferensen Campusutvikling.