Business Arena Umeå 2015

När: 17 Feb
Kl. 15.15

Plats: Umeå Folkets Hus

Mikael Stenqvist, arkitekt på White, deltar i en paneldiskussion om Kiruna och stadsutveckling för tillväxt och livskvalitet.

SEMINARIUM 2: SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

15.15 Stadsutveckling för tillväxt och livskvalitet

Befolkningstillväxt och ett näringsliv i utveckling ställer krav på stadens planerare. Det gäller att skapa förutsättningar för transporter, företagande, service och inte minst bostäder. Luleå siktar på 10 000 nya invånare och Umeå med 35 000 studenter utvecklar staden med kultur och invånarengagemang. Att flytta Kiruna innebär att lösa frågor om finansieringsansvar, logistikutmaningar och inte minst att bevara en identitet. Men det innebär också möjligheter till att tänka nytt. Från vilka grundläggande tankar utgår stadsplaneringen? Vilken roll spelar fastighetsbolagen i processen? Hur går det att kombinera ekonomisk tillväxt med en attraktiv livsstil i stadsmiljön?

Medverkande:
Malin Lagervall, avdelningschef stadsplanering, Luleå kommun
Björn Johansson, vd, Balticgruppen Utveckling AB
Mikael Stenqvist, arkitekt SAR/MSA, partner, White

Läs mer om Business Arena Umeå 2015.