Business Arena: Hur utvecklas arkitekturen inom vården?

När: 16 Sep
Kl. 14.00

Plats: C3 Plan 2, Waterfront, Stockholm

Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White, är en av talarna på årets upplaga av Business Arena – Nordens ledande mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

I dag ställer samhället stora krav på svensk sjukvård, exempelvis vad gäller kostnadseffektivitet och socialt, miljömässiga och ekonomiskt hållbara lösningar. En av frågorna som hamnat på tapeten är sambandet mellan arkitektur och vård och hur den fysiska miljön kan gynna den sociala. Underlag finns bland annat i forskning som bekräftar att rätt utformade lokaler gynnar vården och omsorgen.

Här går vi igenom de senaste tankarna inom vårdarkitektur. Hur bidrar arkitektur till en bättre vård? Vilka värden krävs för att utforma den bästa vårdmiljön? Hur gör vi detta långsiktigt hållbart?

Moderator: Jenny Strömstedt, journalist och programledare
Deltagare: Charlotte Ruben, arkitekt och partner White, Emma Kinch, direktör fastighetsutveckling, Locum och Ulf Persson, Design Manager, Skanska.