Business Arena Göteborg

När: 11 Apr
Kl. 09.00-17.00

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Årets upplaga av Business Arena tar reda på var Göteborg och Västra Götalandsregionen står när det gäller investeringar, tillväxt, transaktioner och stadsbyggnad med utgångspunkt från den regionala fastighetsmarknaden. Erik Linn, arkitekt på White, talar om centrala Älvstaden.

Seminarium 2 – Stadsbyggnad för ett Göteborg i tillväxt. Kl. 12.00: Centrala Älvstaden – Från vision till byggd miljö

Våren 2012 presenterade CMB, Centrala Älvstaden och Fastighetsägarna den mycket uppmärksammade rapporten ”Från vision till byggd miljö” om hur man såg på genomförandet av visionen för Centrala Älvstaden. Sex framgångsrecept för Göteborg presenterades. Nu följs de sex områdena tillsammans med publiken för att se vilken färdriktning stadsutvecklingen i Göteborg har tagit. Fortsatt diskussion sker under session 4 ”Fördjupning Centrala Älvstaden” kl. 14.00-15.00. Vilka är de viktigaste framgångsrecepten och vad betyder det att Älvstaden är en testarena? Medverkande förutom Erik Linn: Bo Aronsson, projektledare Centrala Älvstaden och Lena Hasslöf-Gustafsson, näringslivspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.