Business Arena Göteborg 2014

När: 08 Apr
Kl. 09.00-17.00

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Erik Linn och Anna-Johanna Klasander, arkitekter på White, talar på Business Arena Göteborg som i år har två huvudspår: Fastigheter, ekonomi och finans och Stadsbyggnad.

Kl. 15.45: Seminarium 2 – På vilka värden byggs framtidens Göteborg? Från Älvstaden till Kvillebäcken – projekten som förändrar stadsbilden

I Älvstaden planeras det för Centralenområdet, Frihamnen diskuteras och det ska tävlas om den nya Hisingsbron. I Kvillebäcken på Hisingen växer en ny stadsdel med 2000 lägenheter fram och ambitionen när det gäller stadsmässighet och arkitektonisk variation är stora. Som pricken över i:et ska Hisingen ståta med Nordens högsta hus om de djärva planerna går i lås. Vi avslutar dagen med en aktuell orientering om de konkreta projekt som förändrar Göteborg. Talare: Erik Linn, arkitekt, White.

Kl. 11.00-12.00: Fördjupning B – Så bygger vi den blandade staden, hinder och möjligheter

I en alltmer komplex miljö, där kombinationen av funktion, effektivitet och hållbarhet styr stadsplaneringen i allt större utsträckning, är ett moderniserat ledarskap en viktig aspekt för en hållbar bebyggelseutveckling. I dagens stadsplaneringsdiskussioner är blandstäder ett återkommande begrepp. Vad innebär begreppet blandstad? Vilka hinder respektive möjligheter medför blandstäder? Hur går man tillväga för att planera och bygga en blandstad? Vilken typ av ledarskap kräver utvecklingen av blandstäder? Moderatorer: Bengt Christensen, vd CMB, Anna-Johanna Klasander, arkitekt, White. Talare: Anders Hagson, professor, Chalmers Arkitektur.

Business Arena är Nordens och Norra Europas ledande mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Läs mer.