Business Arena: Bostadsutmaningen i Malmö

När: 14 Apr
Kl. 09.00-17.00

Plats: Clarion Hotel & Kongress Malmö Live

Alexandra Hagen, kontorschef på White i Malmö, är en av talarna på årets upplaga av Business Arena.

Bostadsbyggandet behöver öka rejält i Malmö. 2015 visade också på positiva siffror för antal byggstartade bostäder. Dock är situationen så pass allvarlig att exempelvis MKB talar om att frångå upphandlingspraxis enligt LOU. Bolaget har även skickat vykort till samtliga villaägare med uppmaningen att hyra ut tomma gästhus eller delar av sin bostad till MKB. Hur är bostadsläget i kommunen? Var finns de största bristerna? Är regelverket ett hinder eller handlar det bara om beslutsamhet och handlingskraft?

Medverkande:
Terje Johansson, vd, MKB
Alexandra Hagen, kontorschef/Director Malmö, White
Mikael Nordström, enhetschef boende och stadsutveckling, Boverket

Se hela programmet för Business Arena Malmö.