Building Sustainability SGBC14

När: 10 Nov
10-11 november

Plats: Stockholm Waterfront

Viktoria Walldin, socialantropolog och Jan Wijkmark, arkitekt, medverkar på Building Sustainability SGBC14 – konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och stadsplanering.

Ur programmet:

10 november kl. 10.10
Inledande debatt: Urbant och hållbart – går det ihop?

Den globala trenden blir allt tydligare. En fortsatt stark urbanisering är sättet att klara klimat- och miljöutmaningarna. I Stockholm talas om en förtätning med 140 000 nya bostäder, Göteborg ska växa med 100 000 nya invånare, osv. Tidigare urbaniseringsvågor har kritiserats ur ett miljöperspektiv. Den här gången ser det annorlunda ut. Genom att bygga tätt och samla många människor på en liten yta, sparar vi både resurser och miljö är ett återkommande argument. Men är det riktigt sant, och vad händer med resten av landet om det bara är stora städer som ska växa?

Medverkande:

Alexander Ståhle, VD, Spacescape
Viktoria Walldin, socialantropolog, White
Johan Gerklev, miljöchef, Skanska SverigeSGB
Katarina Pelin, kommunchef Båstad
Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten
Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg, Jordbruksverket

10 november kl. 13.15-14.30
Specialsession: Teknik räcker inte – hållbara beteenden krävs

Det räcker inte alltid med att miljötänkandet slår igenom i byggande, produkter och infrastruktur. Avgörande är också våra beteenden, ibland svåra att styra och förstå. I sessionen presenteras tre projekt där studier av människors sätt att agera har stått i centrum. I norra Skåne fick utvalda försöksfamiljer prova på att med enkla medel halvera sitt avfall. Under sex månader följde IKEA nio familjer i Kalmar som uppmuntrades att leva hållbart och i Göteborg fick en försöksgrupp testa en ny affärsmodell för hållbart resande.

Medverkande:

Pia Exerman, Sustainable life at home manager, IKEA of Sweden
Ann-Sofie Gunnarsson, Communication Manager Sustainability, IKEA of Sweden
Hans Arby, konsult, Ubigo
Viktoria Walldin, socialantropolog, White
Patrik Johansson, verksamhetschef, Båstad kommun

11 november kl. 10.45-12.00
Specialsession: Ekosystemtjänster och byggande i storstaden

Genom att utnyttja och integrera ekosystemtjänster i stadsmiljöer, kan städerna bli mer hållbara och mindre sårbara. Grönskan i stadens parker, på gårdar, fasader och tak kan bidra till många funktioner på samma gång. Grönskan kan bidra till att sänka temperaturen, fördröja dagvatten, minska buller, öka pollinering och samtidigt skapa trivsamma stadsmiljöer och gårdar med hög livskvalitet. Intresset för ekosystemtjänster har ökat och flera utvecklingsprojekt pågår. I denna session möter vi olika aktörer som har gått samman i Vinnova-projektet C/O City för att ta fram verktyg, metoder och värdering av ekosystemtjänster i stadsmiljöer. White står bakom en vägledning för ekosystemtjänster i stadsplanering.

Medverkande:

Jan Wijkmark, arkitekt, White
Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad
Annika Kruuse, miljöstrateg,Malmö stad
Eva Sikander, sektionschef, Energiteknik/byggnadsfysik SP
Peter Wrenfelt, hållbarhetskonsult, U & We

White är även nominerade i flera av kategorierna i Sweden Green Building Awards. Prisutdelningen hålls vid en galamiddag på kvällen den 10 november.