Boverkets nätverk för mindre bostäder

När: 29 Apr
29 april

Plats: Boverket, Stockholm

Kristoffer Roxbergh, arkitekt på White, deltar på det andra mötet med Boverkets nätverk för mindre bostäder. Syftet med nätverket är att skapa dialog och utbyta erfarenheter med alla andra aktörer som arbetar med frågan om fler småbostäder.

Med nätverket vill Boverket kunna följa vilka erfarenheter de som arbetar praktiskt på olika sätt och på olika arenor med att tillskapa små bostäder får, ta del av vilka hinder och möjligheter de möter och få tillfälle till djupare och kreativ diskussion om frågorna. Boverket arbetar just nu intensivt med ett brett regeringsuppdrag om att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder. Läs mer.