Bottenvåningen – En viktig del av gatan och stadslivet – #Whitefrukost

När: 24 Feb
07.30-09.00

Plats: Chalmerska Huset.

Erik Linn är industridoktorand på Chalmers och arbetar på White. Erik färdigställer just nu sin licentiatsavhandling om butiker i bottenvåningen. Den 24:e februari föreläser Erik Linn på vår populära serie frukostseminarier i Göteborg. Göteborg ska växa kraftigt under kommande år, och med den utvidgade stadskärnan ska staden knytas samman. Bostadsbehoven är skriande, men samtidigt ska staden få ett blandat innehåll. Hur ska det ske? Dagens gator och bottenvåningar kan ge oss ledtrådar till lägen för framtidens butiker och lokaler, och därmed ett mer blandat och levande stadsliv.

 

Chalmerska huset fredag 24/2

07.30 Frukostbuffé

08.00 Butiker i bottenvåningen

Erik Linns studie kartlägger butiker längs 36 gator i Göteborg, och jämför därefter resultaten med den omkringliggande stadens förutsättningar och gatunätets utformning. Funktionsuppdelningen i samhällsplaneringen är djupt rotad, och dagens akuta bostadsbehov riskerar att leda till nya monofunktionella områden. En blandad stad med gator omgivna av aktiva bottenvåningar är önskvärd av både sociala, ekonomiska och miljömässiga anledningar. Avhandlingens mål är att bidra till ökade möjligheter för detta och till en bättre planering.
Det vore speciellt kul om vi kan få till en diskussion där både planerare och byggherrar deltar!

08.30 Diskussion – Hur blir bottenvåningarna aktiva (igen)?

Moderator Lisa Wistrand

Seminariet är fullt. Seminariet kommer spelas in för er som ej har möjlighet att komma till Göteborg denna fredag.
Se våra andra frukostseminarier här.