Bostadsuniversitetet 2014

När: 27 Aug
27-29/8

Plats: Sigtunahöjden Hotell och konferens

Bostadsuniversitet är ett samarbete mellan SABO, BTH och KTH. I år står framtidens bostadsmarknad i fokus.

Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid löna sig. Bostadsuniversitetet 2014 belyser framtidens bostadsmarknad ur både demografiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Whites Kristoffer Roxbergh föreläser under rubriken Vilka krav ställer framtidens konsumenter på sitt boende? Deltar gör även Ola Nylander, adj. professor på Chalmers Arkitektur och Ilona Hobor, bostadsanalytiker på Skanska Nya Hem.

Bostadsuniversitetet 2014 – Hela programmet (pdf)