Bostadsmötet 2014: Hur ska vi bo?

När: 01 Oct
1-2 oktober

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Bostadsmötet är en konferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och byggbranschen för att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. Anders Tväråna, arkitekt, och Gustav Malm, stadsplanerare, deltar i årets konferens.

ONSDAG 1 OKTOBER

Vem planerar staden?

Den här sessionen handlar om utrymmet för visioner i planeringen av staden; om gränslandet mellan visioner som verktyg för demokratisk samhällsutveckling och som marknadsföringsstrategi. Tre perspektiv möts: kommunen som släppt in konstnärer och medborgare i planeringen, arkitekten med stadens gestaltning som profession och forskaren som undersökt städers arbete med brandingvisioner som PR.

Medverkande:
Anders Tväråna, White
Göran Langer, Sundbybergs stad, Stadsbyggnad och miljöförvaltningen
Karin Ågren, doktor i ekonomisk historia, Uppsala universitet

TORSDAG 2 OKTOBER

Att planera den socialt hållbara staden

Hur kan vi planera en socialt hållbar stad? Den här sessionen ger bland annat exempel från Södertörnsmodellen – ett nyligen startat forskningsprojekt med syfte att utveckla en plattform för hållbar stadsutveckling där medborgare, akademi, kommunal förvaltning och näringsliv samverkar. Presentationen hålls på engelska.

Medverkande:
Gustav Malm samhällsplanerare och forskningskoordinator, White
Jon Loit, doktorand i kulturgeografi, IBF/UU
Mickey Reardon, Research Fellow, Nordregio

Hela programmet och mer information finns hos
Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.