Bo>Stad 2013: Visst går det att bygga smartare

När: 17 Apr
Kl. 09.00-16.30

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Margaretha Nilsson och Kristoffer Roxbergh, arkitekter på White, är inbjudna talare på Bostadsdagen. Under rubriken Bostadsbyggande – visst går det att bygga smartare ger de exempel på ytsnåla och smarta lägenheter. Men blir det billigare?

En väl fungerande bostadsmarknad är centralt för en hållbar och regional utveckling. Men har vi en fungerande bostadsmarknad idag? På årets Bostadsdag diskuteras frågan med ett antal analytiker, experter, forskare och bostadsaktörer. Läs mer om Bo>Stad 2013.