Bo. Nu. Då: Malmö – För vem byggs framtidens stad?

När: 29 Sep
09.30-12.00

Plats: Form/Design Center, Malmö

För vem byggs det och vems drömmar uppfylls i dagens städer? Som en del av temat Bo.Nu.Då, bjuder ArkDes i Malmö in till ett samtal om framtidens samhällsbyggande. Viktoria Percovich, hållbarhetsstrateg på White, leder eftermiddagens samtal.

Under dagen diskuteras hur stadsbyggnadsprocesserna ser ut ur ett invånarperspektiv, hur och vem som kan påverka vid förändringar av den gemensamma stadsmiljön och hur arbetet mot större insyn och medverkan från invånare kan se ut.

Eftermiddagen leds av Victoria Percovic, processledare stadsutveckling på White i Malmö. Du får ta del av konkreta exempel från dialog och samarbete med invånare i olika kommuner. I grupper kommer vi även att diskutera möjligheter och problem med medborgarinflytande som fenomen och politiskt verktyg.

Evenemanget är gratis och arrangeras i samarbete mellan Form/Design Center, Malmö, ArkDes, Stockholm och Tidskriften Stad, Tankesmedjan Movium. Läs mer hos ArkDes.