BIM och digitaliseringen

När: 23 Apr
Kl. 14.15-17.00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Steven Rowland, arkitekt på White, är inbjuden talare på temat Internet of Things – möjligheter i samhällsbyggandet på seminariet BIM och digitaliseringen som arrangeras i samband med BIM Alliance årsstämma.

Digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar – inte minst i samhällsbyggnadssektorn. BIM är en viktig del av digitaliseringen och
har bidragit till stora förändringar i sektorn – men mycket arbete återstår. På seminariet undersöks vilka möjligheter finns i skärningspunkten mellan BIM och annan utveckling inom digitaliseringen, och ifall det kommer nya aktörer som erbjuder annan kompetens och andra lösningar. Anmälan och program.