BIM & logistik

När: 25 Apr
Kl. 11.30-13.00

Plats: Nationernas Hus, Sal C, Ågatan 55 i Linköping

Den senaste utvecklingen inom bygg logistik och BIM (Building Information Modeling) erbjuder nu nya sätt för fastighetsägare, arkitekter och entreprenörer att arbetar tillsammans. White i Linköping bjuder in till ett seminarium om potentialen med BIM, hur kostnaderna kan sänkas och kvaliteten förbättras, samtidigt som byggtiderna förkortas och felen minskar.

Inledning med Barbara Vogt, kontorschef White Linköping. Talare är Nina Borgström, IT-metodikchef på White med många års erfarenhet i att konkretisera och driva BIM-projekt på olika nivåer, och Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet som ger en bild av byggbranschen ur ett logistikperspektiv. Effekter av dålig logistik och möjligheter med god logistik kommer att belysas, samt hur man kan få logistiken att bli en katalysator för effektivt byggande.