Behovsanpassad arkitektur för äldreboenden

När: 22 Oct
24-25 oktober

Plats: Scandic Hasselbacken, Stockholm

På konferensen Framtidens boende för äldre håller Susanne Clase, arkitekt på White, ett expertanförande om hur man kan arbeta med behovsanpassad arkitektur för äldreboenden.

Susanne Clase berättar bland annat om hur man arbetar med att identifiera den åldrande personens behov och förståelse av det byggda rummet i olika typer av boenden – kvarboende, trygghetsboende samt vård och omsorgsboende. Hon presenterar också en spaning kring hur framtidens arkitektur för ett äldreboende kommer att se ut. Läs mer om konferensen Framtidens boende för äldre.