Barns och ungas avtryck i det offentliga rummet

När: 21 Apr
09:30-16.15

Plats: Arkitektur- och designcentrum, Aula Arkdes, Skeppsholmen

Hur ska våra offentliga rum gestaltas för att möta barns och ungas behov? Angelica Åkerman, arkitekt på White, deltar i ett panelsamtal på Art Kods seminarium om barns och ungas avtryck i det offentliga rummet.

För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Men våra offentliga rum är sällan planerade utifrån deras behov. För att fånga upp behoven behövs nya metoder – en fråga som är högaktuell för alla kommuner som med utgångspunkt i Barnkonventionen arbetar med att göra barns och ungas röster hörda i samhällsplaneringen.

Art Kod bjuder in till en dag full av inspiration, goda exempel och användbara verktyg. För dig som arbetar med samhällsplanering, stadsbyggnad, boende och byggande, arkitektur, stadsdelsutveckling, folkhälsa, delaktighet och offentlig konst.