Attraktiva vårdmiljöer

När: 23 Apr
Kl. 14.00-18.00

Plats: Konferensrum Lindhagasalen, Landshövdingevägen 18, Ängelholm

Åsa Haremst, inredningsarkitekt och Torbjörn Eliasson, ljusdesigner på White, föreläser på en inspirationsdag om hur välplanerade vårdlokaler och god arkitektur kan bidra till vinster för hälso- och sjukvården.

Hälsostaden Ängelholm bjuder in till en inspirationsdag om effektiva och attraktiva vårdmiljöer som kan korta vårdtider, minska smittspridning och samtidigt förbättra upplevelserna i kontakter med vården. Under dagen visas projekt, inspirerande exempel inom svensk sjukvård och en frågestund hålls med expertis inom personcentrerad vård, färg, inredning och ljus.