Att vara arkitekt – Linda Thiel

När: 07 Mar
Kl. 12.00-13.00

Plats: KTH School of Architecture, Östermalmsgatan 26, A1, Stockholm

Linda Thiel, arkitekt på White, håller en lunchföreläsning om att vara arkitekt. Föredraget arrangeras av Svenska Teknik&Designföretagen och Arkipelago som upptakt till arkitekturstudenternas arbetsmarknadsdag Arkipelago på KTH den 13 mars.

Linda Thiel berättar om sina erfarenheter och sin syn på arkitektrollen. Att förstå affären och att se alla delar i projektet, helheten likväl som delen, hur man ser till att få sina projekt uppförda och vikten av att vara strateg med stor integritet. Hon visar också exempel på egna projekt som Park1, som White just nu ritar på uppdrag av Stockholms stad Fastighetskontoret. Läs mer.