Att utforma och bevara hållbara miljöer

När: 24 Sep
24-26 september

Plats: Elmiavägen 11, Jönköping

Anna Graaf, hållbarhetschef på White, föreläser om hållbara miljöer och presenterar exempel på aktuella hållbarhetsprojekt.

Elmia städ är en mässa för entreprenörer, städ- och serviceupphandlare i privat och offentlig sektor och fastighetsförvaltare. Mässan arrangeras av Elmia AB i samarbete med Städbranschen Sverige.