Att göra skillnad fysiskt och digitalt

När: 01 Sep
9-12.30

Plats: Färgfabriken

Att göra skillnad – vad handlar det om för dig? Kom och låt dig inspireras och dela med dig av dina egna erfarenheter kring hållbara lösningar och beteenden. Välkommen till Färgfabriken!

Utställningen blandar inspirationstalare med upplevelser och dialog på olika stationer:

Hur jag gör skillnad: digital storytelling
Personliga beskrivningar från medarbetare på White. Hur vill de göra världen bättre? Vilka utmaningar stöter de på? Vad driver dem? Som deltagare har du självklart möjlighet att bidra med din historia.

Mötet mellan det fysiska & det digitala
Utifrån konkreta exempel på mötet mellan det fysiska och digitala reflekterar vi kring frågeställningar som exempelvis: hur kan det digitala förhöja design och funktion?

Verkligt eller virtuellt?
Upplev hur virtuell reality kan användas för att fatta klokare beslut i olika sammanhang. Självklart med en spännande dialog på ämnet.

Nudging Technology
En fysisk upplevelse och dialog om hur teknologi kan hjälpa oss att bli mer medvetna om våra beteenden, och stötta oss i att bli mer hållbara och jämlika.

Den sjungande tunneln
Skapa musik tillsammans med en tänkt tunnel, och diskutera på vilka fler sätt olika digitala lösningar kan bidra till en säkrare och mer inkluderande upplevelse.

Smarta samhällen som gör skillnad
Vad innehåller ett smart samhälle som gör skillnad? Hjälp White att beskriva vad som måste finnas i den framtida staden.

Inspirationstalare
Håkan Lidbo – ”Sjungande tunnlar, trygghet och glädje”
Jakob Landin – ”Energiagenterna på jakt i förskolan”
Johan Gómez de la Torre – Stockholms Science City

OSA
Malin Romo, White

Hitta till eventet
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm
Google Maps

Välkommen!

Nätverksträff Digital Design & BIM White Arkitekter

Nätverksträff Digital Design & BIM Färgfabriken