Att gestalta för ett levande torg

När: 10 Jun
10-11 juni, kl. 09.00-16.30

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Landskapsarkitekten Gustav Jarlöv på White är en av nyckeltalarna på tvådagarskonferensen Torg och det offentliga rummet som anordnas av Teknologisk institut.

Torgen har alltid varit en viktig del av staden, men vad händer med torget som mötesplats när attraktionskraften hos externa köpcentrum ökar? Många städer väljer att utveckla sina offentliga platser för att locka tillbaka människor till stadskärnan.

I föreläsningen Att gestalta för ett levande torg ger Gustav Jarlöv exempel på ambitiösa upprustningar och resonemang kring gestaltningsprinciper för levande och attraktiva torg:

– Bestäm vad torget skall vara
– Torgets viktigaste innehåll är människor
– Att se och synas – torget som både läktare och scen
– Aktivitet och paus – ge plats för båda
– Robust och elegant – stadiga detaljer är en del av helheten
– Går funktion och estetik ihop?

Läs mer om och anmäl dig till konferensen hos Teknologisk institut.