Att gestalta ett levande centrum

När: 08 Oct
Kl. 14.00-16.15

Plats: White i Halmstad, Badhusgatan 10

Ett levande, lönsamt och långsiktigt Halmstad. För att skapa en attraktiv urban miljö i Halmstad är det viktigt att utveckla goda mötesplatser. De offentliga miljöer som finns idag behöver utvecklas och nya skapas.

Kajsa Sperling är arkitekt och ljusdesigner på White och har lång erfarenhet av att arbeta med ljus i det offentliga rummet. Kajsa kommer bland annat att visa exempel på strategisk ljusplanering i både stor och liten skala. Lars Nilsson, arkitekt på White, har tillsammans med Spacescape tagit fram en stadsanalys över vilka miljöer i centrala Halmstad som är intressanta nu och i framtiden. Niels de Bruin, landskapsarkitekt på White, resonerar om hur vi utformar stadens viktigaste platser, torgen. Niels är verksam på White i Malmö och har ritat två av Malmös nya torg runt station triangeln och är den första landskapsarkiteken som fått utmärkelsen årets betongarkitekt.

14:00 Samling/Välkomna
14:15 Kajsa Sperling – Ljusets roll i en hållbar stadsutveckling
14:45 Lars Nilsson i samarbete med Spacescape – Små förändringar – stor förvandling
15:15 Fika/diskussion
15:45 Niels De Bruin – Torget den goda mötesplatsen – en attraktiv urban miljö?
16:15 Avslutning

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För anmälan eller frågor, kontakta es.et1521318912ihw@n1521318912erggr1521318912eb.ai1521318912luj1521318912