Att bygga i trä – ett ekonomiskt hållbart svar till att skapa arkitektur som berör?

När: 16 Jun
Kl. 07.30–09.30

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Den svenska skogen och den skandinaviska stilen, klimatförändringar, kulturarv och vårt välmående. Skälen är många till varför vi är ämnade att bygga mer i trä. Sedan förbudet att bygga flervåningshus i trä togs bort i mitten på 90-talet har trähusindustrin sakta men säkert tagit fart.

 (1620x1080)

Under en morgon samlades olika representanter från branschen för erfarenhetsåterföring och föreläsningar om trähusbyggande.Morgonen avslutades med workshop för deltagarna som gav många givande diskussioner; ur arkitektens, beställarens, entreprenörens och tillverkarens perspektiv. Nedan följer ett referat från morgonen med talarnas presentationer som nedladdningsbara PDF:s.

Inledning: Emelie Westergren, White arkitekter – Arkitektur och trä.

Emelie inledde med att väcka känslan för trä som ett varmt och naturnära material, något vi bär med oss i själ och hjärta. Med exempel på byggda projekt runt om i världen visade hon möjligheter och spännvidd för trä som arkitektoniskt material. Ett hållbart material som bygger på en lång tradition och som får utökad potential med hjälp av modern teknik.

 

Rickard Nygren, White arkitekter – LCA och trä

Med hjälp av siffror och statistik visade Rickard hur stor påverkan vi människor har med våra utsläpp av koldioxid inom byggindustrin. Det finns mycket att spara, särskilt under tillverkningstiden. Genom att göra en livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) kan man få en helhetsbild av hur stor miljöpåverkan är under en produkts livscykel, från råvaruutvinning via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive transporter och energiåtgång i mellanleden. I jämförelse med många andra material får trä överlägset bäst resultat, då det till skillnad från de andra binder koldioxid under tillverkningen istället för tvärt om. Viktigt att påpeka är dock att materialet trä inte behöver finnas överallt i en konstruktion, rätt material på rätt plats, men ju mer desto bättre.

Ladda ner presentationen

Träseminarium2 (1620x1080)

Arne Olsson, Folkhem – Att bygga i trä

Arne från byggbolaget Folkhem knöt an till Rickard Nygrens presentation om klimatnyttan med trä som arkitektoniskt material, och förklarar därmed Folkhems främsta skäl till att de bestämt sig för att helt bygga i trä. I sin presentation förklarade han hur de resonerar när det gäller att använda en råvara med snabb tillväxt i svenska skogar istället för en sinande råvara, såsom sand i betongtillverkning. Trä ger också kortare byggtider vilket sparar pengar, detta exemplifierade Arne med projektet Strandparken i Sundbyberg där ett 8-våningshus i trä stod klart på 7 månader, betydligt snabbare än den fastighet som byggdes i betong på granntomten. Huset fick också goda resultat på energi och akustikprestanda. Andra fördelar är att träindustrin bidrar till att skapa jobb på landsbygden, exempelvis Martinsons fabrik i Bygdsiljum

 

Susanne Rudenstam – Träbyggnadskansliet och träindustrin

Som representant för träbyggnadsindustrin står Susanne bakom många tillverkare av förtillverkade byggnadselement, allt från pelare, balkar, väggelement, bjälklag och hela volymselement. För att höja kompetensen och bidra till ökat träbyggande försöker Träbyggnadskansliet nå ut med kunskap och hjälp via olika kanaler, bland annat via hemsidan www.svenskttra.se med diverse publikationer. Kontakta dem gärna för råd.

 

Mattias Brännström, Dala Massiv Trä – Möjligheter med träbyggnadssystem

Mattias har ena benet inom tillverkningsindustrin och det andra som rådgivare tillsammans med Träbyggnadskansliet. Han förklarade mer ingående hur de olika systemen fungerar, och deras begränsande mått med avseende på transport av prefab-element och konstruktiva lösningar. Genom att ha med sig de mått som en träkonstruktion för med sig tidigt i projekteringen underlättar det mycket i processen. En viktig sak att tänka på är bland annat att bjälklag bygger 550 mm, vilket kan påverka den totala byggnadshöjden en hel del på höga hus.

 

Ca 50 personer deltog i den efterföljande workshopen, där man i grupper med blandade professioner diskuterade tre frågor:

1. VILL NI BYGGA I TRÄ?
Ranka er önskan för framtida projekt från 0-100%

2. VILKA ÄR UTMANINGARNA?
Vilka är utmaningarna som hindrar er från att bygga i trä idag?

3. VILKA ÄR LÖSNINGARNA?
Hur gör vi för att komma förbi de hinder ni formulerade i förra uppgiften?

 

Träseminarium3 (1620x1080)