Arkitekturfestival 2017 i Uppsala

När: 07 Sep

Plats: Fyristorg

Var får kulturen plats i det växande Uppsala? I en stad ska det finnas utrymme för alla oavsett ålder, kön, ursprung eller ekonomiska förutsättningar. I städer har kulturen en livsviktig roll att spela. På samma sätt som biologisk mångfald är nödvändig för ett hållbart ekosystem krävs en kulturell mångfald för en attraktiv och levande stad.

 

Uppsala_arkitekturfestival2017

All kultur är lika fin, brokigheten bidrar till öppenheten. En stad behöver olika platser, inomhus och utomhus, som kan ge förutsättningar för ett varierat kulturliv. All kultur kan och ska inte heller planeras av andra, utan uppstår genom olika initiativ. Möjlighet till kreativa verksamheter ska kunna erbjudas på olika platser, även privata aktörer har en viktig roll.

Uppsala bygger så det knakar och det är just när samhället genomgår snabba förändringar som kulturen blir extra viktig. Smart stadsplanering bidrar till att göra våra växande städer mer kulturtäta. Det är bra för enskilda människor, det är bra för företagsamheten, det är bra för hela samhället.

Vi har formulerat sex steg för att uppnå kulturtätare städer som vi vill diskutera. Läs vårt manifest här.

  • Vad skulle behövas för att utveckla fler kulturella verksamhet i Uppsala sett utifrån stadsbyggnadsperspektiv?
  • Vilka platser finns idag i centrala Uppsala som inte får byggas bort?
  • Var kan nya platser uppstå?
  • Hur ser ditt recept ut för att skapa optimala förutsättningar för att ett kulturliv ska kunna utvecklas?

Detta händer under dagen:

11:30 – 12:15 – KULTUR OCH TILLVÄXT I SYMBIOS
När städer byggs, förtätas och utvecklas – hur säkerställer vi plats för kultur?
Medverkande:
Monica von Schmalensee – VD, White arkitekter
Katarina Jönsson Norling – Riksordförande KRO/KIF, konstnär
Jan- Erik Hellman – Regionchef Vasakronan
Stig-Björn Ljunggren – Statsvetare, krönikör

12:20 – 13:05 – PLATS FÖR MER KULTUR I UPPSALA
Vilka strategier bör staden ha för att bygga ett levande kulturliv underifrån och släppa fram nya initiativ?
Medverkande:
Malin Zimm – Doktor i Arkitektur, omvärldsanalytiker White
Joanna Zawieja – Statens konstråd
Lena Frisk Åberg, VD, Uppsala konsert och kongress
Daniel Werkmäster – Museichef, Uppsala konstmuseum

13:10- 15:10 – WORKSHOP – DANCEWALK
Med Anna Asplind.
Dancewalk är en serie interaktiva ljudguider där deltagarna får uppleva olika platser utifrån en dansare och koreografs perspektiv. Genom instruktioner från en ljudfil leds deltagaren genom en fysisk och mental rörelseimprovisation, ett meditativt sinnestillstånd som ger information både om platsen och den egna kroppen.

14:00 -16:00 – WORKSHOP – URBAN SKETCHING
Med Helena Brobäck och Sven Holmberg.

16:00-16:45 – MEDBORGARNAS KULTUR I STADEN
På vilka sätt sätter Uppsalaborna sin prägel på framtidens stad?
Medverkande:
Mattias Holmberg – Specialist kultur och social hållbarhet, White
Stina Flink – Museipedagog, Upplandsmuséet, Upsala Darling
Ingemar Carlsson – Stadsträdgårdsmästare Uppsala kommun
Elisabet Bucht – Barnens Åhus, Gatan är vårt galleri, Gerillaslöjd

16:50-17:30 – FRAMTIDA MÖTESPLATSER FÖR KULTUR I UPPSALA
Vilka mötesplatser blir i framtiden viktiga för Uppsalas kulturliv?
Medverkande:
Nina Wittlöv Löfving, Arkitekt, White
Claes Larsson – Stadsarkitekt Uppsala
Petra Brylander, Teaterchef, Uppsala stadsteater
Pia Sörås Staflin – Kulturstrateg, Uppsala Kommun

********************************************************

Arkitekturfestival 2015 from whitearkitekter on Vimeo.

********************************************************

Workshops, samtal , foodtrucks, familjeaktiviteter och musik under hela dagen.

Välkomna!

#Arkitekturfestival