Arkitekturdialog: Svensk arkitekturkultur?

När: 21 Nov
Kl. 16.00-18.30

Plats: Kjellander + Sjöberg på Repslagargatan 15A, Stockholm

Mikael Stenqvist, arkitekt på White, deltar i ett samtal om på temat: en svensk arkitekturkultur? Vilka är utmaningarna, fördelarna och möjligheterna?

I jämförelse med rika arkitekturregioner som exempelvis Voraalberg, Porto, Schweiz och Holland är det svenska arkitekturresultatet ej lika omtalat internationellt. Sverige har en historik att luta sig mot, inte minst med framstående landvinningar från funktionalismens- och välfärdssamhällets framväxt. En internationell medvetenhet om t ex Asplund och Lewerentz finns internationellt. Men samtalet behöver vidgas, arkitekturen uppfattas inte som tillräckligt viktig i ett större sammanhang. Vårt påstående är att det finns behov av att utveckla den svenska arkitekturkulturen. Att stimulera samtal, erfarenhetsutbyte, dialog, debatt, samverkansformer och nya modeller. Kort sagt: en Common Ground, för att återbruka Venedigbiennnalens huvudtema från 2012. En gemensam, inklusiv öppen arkitekturkultur.

Panelgäster:

Gert Wingårdh (Wingårdhs)
Martin Videgård (Tham & Videgård Arkitekter)
Mikael Stenqvist (White)
Peter Lundevall (Stockholms stadsbyggnadskontor)
Louise Masreliez (Marge)
Monika Joelsson (Sveriges Arkitekter)
Jesus Azpeitia (KTH)
Daniel Norell (Norell/Rodhe)
Ola Kjellander (Kjellander + Sjöberg)

Läs mer och se programmet för Arkitekturdialog: ”svensk arkitekturkultur?”