Arkitektur lyfter den komplexa staden

När: 08 Sep
Kl. 10.00-15.00

Plats: Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur och arkitekt på White, föreläser på Chalmers initiativseminarium om nya kunskapsområden.

Världens städer är människans mest komplexa skapelser. De är i ständig förändring och speglar varje tids syn på sociala relationer, tillgänglighet och kulturella uttryck. Utveckling bygger på kunskap och nu arrangerar Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad ett initiativseminarium om arkitekturens roll och utmaningar inom praktiken, forskningen och politiken.

Kl. 13.45: Vad hindrar tätt och blandat?
Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur. Trots en allmän efterfrågan på funktionsblandade stadsmiljöer har samhällsbyggnadssektorn svårt att skapa blandade, attraktiva och levande stadsdelar. Vad beror det på? Det behövs förändring i branschen, men är det är reglerna eller kulturen som är största hindret? Se hela programmet.