Arkitekter för ett innovativt samhällsbyggande: Forskningsforum 2013

När: 12 Sep
Kl. 09.00-16.30

Plats: Finlandshuset, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm

Fredrik Nilsson, utvecklingschef på White och professor i Arkitekturteori vid Chalmers tekniska högskola, talar om metoder för en kunskapsutvecklande praktik på Arkitekternas Forskningsforum.

Målet för årets konferens är att formulera inom vilka områden praktiserande arkitekter i både privat och offentlig verksamhet ser störst potential att utveckla nya kunskapstjänster och hur den akademiska forskningen kan mobiliseras för att stödja detta på et bra sätt. Arrangörer är Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik&Designföretagen. Läs mer om Arkitekternas Forskningsforum 2013.