Arena hållbar stad

När: 06 Nov
6-8 november

Plats: Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Konferensen Arena hållbar stad är den stora mötesplatsen för alla som verkar för hållbar utveckling i våra städer. White är inbjudna att presentera projekten Stationssamhället 3.0 och Storsjö Strand i Östersund.

Gustav Malm, samhällsplanerare, presenterar Stationssamhället 3.0, en etnografisk studie kring människors resebeteende med syfte att stärka planeringen av dagens stationssamhällen. Johanna Engberg, miljöspecialist, visar Storsjö Strand i Östersund. Projektet bygger på att de lokala förutsättningarna – traktens matkultur, produktion, friluftsliv och klimat – används som viktiga tillgångar för den hållbara utvecklingen. White medverkar också vid studiebesöket i Kvillebäcken, samt på Adlerbertska Forskningsstiftelsens seminarium.

Arena hållbar stad arrangeras av Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures. Läs mer om Arena hållbar stad.