Arena för samtal – Uppsala växer

När: 23 May
Kl. 16.00-18.30

Plats: White i Uppsala Västra Ågatan 16

Vi tror att den täta, flerfunktionella staden är nödvändig. I den täta staden sker utbyten och handel smidigt utan miljöförstörande transporter. Hur går det ihop med den omfattande, bilcentrerande exploatering som pågår i Uppsalas ytterområden? Vad är det som styr den utvecklingen? Välkommen på ett fullmatat seminarium hos oss på White.

Vi tror att det går att skapa ett konkurrenskraftigt och starkt Uppsala utan att staden sprids ut över värdefull jordbruksmark. Vi börjar med tre intressanta föredrag och fortsätter med diskussioner och en workshop kring den moderna, täta staden. Efter workshopen håller vi en avslutande diskussion.

PROGRAM

Översiktplanering

Göran Carlén från enheten för strategisk samhällsplanering, Uppsala kommun pratar om översiktsplanens syn på Uppsalas markanvändning.

Stadsutveckling

Alexander Ståhle är vd på Spacescape som arbetar med analyser av och planförslag för stadsmiljöer enligt senaste forskning. I sitt föredrag pekar han på täthetens vikt för hållbar stadsutveckling. Hur går det ihop med nya industri- och handelsområden?

Markanvändning

Ingmar Messing, professor i markanvändning på SLU. Om jordbruksmarkens värde i framtiden.

Workshop

I grupper diskuterar och ritar vi Uppsalas framtida utveckling och möjligheter att utvecklas som en tät, hållbar helhet.

Alla seminariedeltagare får en skriftlig sammanfattning av kvällen. Vi bjuder på lättare förtäring. Anmäl dig senast fredagen den 17 maj till es.et1521449977ihw@r1521449977eltub1521449977.amme1521449977. Frågor: Emma Butler 018-18 38 50, Anders Tväråna 018-18 38 57.