Arcitecture as human interface

När: 26 Oct
26-27 oktober

Plats: Helsingfors

Sara Grahn, arkitekt och professor i hållbar gestaltning vid KTH, är huvudtalare vid den internationella forskarkonferensen Arctitecture as human interface.

En av konferensens teman är: att tävla i arkitektur. Sara Grahn berättar om hur White arbetar med tävlingar och varför man tävlar i arkitektur. Konferensen är ett samarrangemang mellan forskare i Sverige och Finland, The 4th Symposium of Architectural Research in Finland och The 4th International Conference on Architectural Competitions. Läs mer om konferensen.