ARCH12 Perspective on Nordic welfare environments

När: 12 Nov
12-13 november

Plats: Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Stefan Lundin, arkitekt på White, deltar på en internationell konferens som sammanför forskare och praktiker för att diskutera olika perspektiv på vårdens miljöer i de Nordiska länderna.

Stefan Lundin talar under rubriken: What does EBD mean to the work of the healthcare architect? Konferensen arrangeras av Centrum för vårdens arkitektur. Läs mer om ARCH12.