Ansvarsstafetten – Stadens mångfald

När: 22 May
Kl. 11.30–17.00

Plats: Brewhouse, Åvägen 24, Göteborg

Hur kan vi ta tillvara stadens mångfald och hur kan vi arbeta för att få in fler röster i planering och byggande? Det är frågor som har utforskats under perioden då White burit stafettpinnen för den sjätte sträckan av Ansvarsstafetten i Göteborg.

Som innehavare av stafettpinnen i Ansvarsstafetten bjuder White in till en inspirerande och utmanande halvdag med temat Mångfald i staden. Människor är olika, och staden behöver fungera för olika behov. För att skapa hållbara samhällen är vi övertygade om att vi behöver ta tillvara exempelvis åldersmässig, demografisk, etnisk, kulturell och yrkesmässig mångfald. Men varför är det viktigt? Vilka mervärden ger det för staden och dess aktörer? Och – hur går vi från ord till handling för att ta vara på olika värden och behov i planering och byggande?

Med inspel från politiken, forskare, näringsliv och med intressanta exempel hoppas vi på givande diskussioner om hur vi gemensamt kan skapa en socialt hållbar stad.

Varmt välkommen!

11.30 Registrering och val av workshopgrupper
12.00 Lunch
13.00 Första passet: inspel från scenen
Johan Lundin och Anna Graaf, White
Maria Arnholm, jämställdhetsminister
Joseph Pearson, kulturgeograf och historiker, Berlin
Anna Jacobsson, strateg för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Moderator: Anna-Johanna Klasander, White

14.30 Andra passet: Inspel från verksta’n
Två omgångar snabba workshops med inspiration och diskussion. Fika på plats.
16.15 Tredje passet: Summering och stafettväxling
Korta redovisningar av workshopdiskussionerna.
White summerar och lämnar över stafettpinnen.

17.00 Mingel och musik