Anna Graaf på Sustainable Day Väst

När: 24 Nov
kl. 8.00-17.00

Plats: Park Avenue Hotel

Trycket på jordens ekosystem ökar, likaså efterfrågan på råvaror och resurser. Spelplanen och förutsättningarna för näringslivet förändras i rask takt. På Sustainability Day Väst den 24 november analyseras och diskuteras regionens utmaningar och möjligheter.

Vad blir framgångsfaktorer när samhälle och företag ställer om till hållbar utveckling? Hur är väl är Västsverige rustat för framtidens utmaningar? Hur ser strategin ut? Vilka goda exempel finns att inspireras av?

Anna Graaf, White talar under eftermiddagen ihop med Bo Aronsson, Joakim Kaminsky, Lars Reuterswärd, Katarina Ahlqvist med flera och efter följer en paneldebatt, på temat “Den gröna staden” om hållbar stadsutveckling. Anna har mångårig erfarenhet av miljöledning i byggprojekt och stadsplanering. Det senaste året har hon arbetat med hållbarhetsstrategier för stadsutveckling i Göteborg, Manchester, Southampton och Drammen.

På förmiddagen talar bland andra Maria Wetterstrand, Stefan Edman och Johan Trové.