Alla åker inte skateboard – om effekterna av att utmana normer i stadsplanering

När: 04 Jul
07.30-09.00

Plats: Tranhusgatan 23 B, i trädgården

Vad händer när etablerade normer utmanas? Svar: Det väcker känslor. Vi diskuterar normkritiska metoder inom planering och visualisering, och skillnaden det gör i praktiken när nya grupper får möjlighet att göra sig hörda och ta plats. Är normerna i upplösning nu då?
Välkommen på frukostseminarium i Whites trädgård under Almedalsveckan kl 07.30. Samtalet börjar klockan åtta.

Normkritiska förhållningssätt lyfts inom allt fler områden. Samtidigt finns röster i debatten som menar att normkritik tvärtom bidrar till att befästa den rådande ordningen. Men vad händer i praktiken när planeringen till exempel fokuserar på just flickors behov och önskemål i det offentliga rummet, eller när arkitekters visualiseringar används för att väcka frågor om identitet och plats i stället för att väcka behag och övertyga? Med utgångspunkt i tre aktuella forskningsprojekt nystar panelen i den kritiska frågan hur aktörer i samhällsbyggnadssektorn ska förhålla sig till sociala och kulturella normer i dagens mångfacetterade och snabbt föränderliga samhälle.
Moderator: Anna-Johanna Klasander.

Medverkande:
  • Lisa Wistrand, Kulturgeograf, White
  • Viktoria Walldin, Antropolog, White
  • Qaisar Mahmood, Författare och debattör
  • Elin Andersdotter Fabre, Programansvarig hållbara städer, tankesmedjan Global Utmaning

Kontakt:
Anna-Johanna Klasander, FoU-chef, White arkitekter AB, 0705-668708, es.et1498312524ihw@r1498312524ednas1498312524alk.a1498312524nnaho1498312524j-ann1498312524a1498312524