Alexandra Hagen är Key Note Speaker på 7-stadskonferensen i Gävle

När: 13 Oct
14.00-15.00

Plats: Konserthuset, Gävle

Hur kan vi planera och agera samtidigt? Hur kan den långsiktiga visionen och nuet existera parallellt? Det är frågor som Alexandra Hagen, kontorschef White i Malmö, föreläser om på 7-stadskonferensen i Gävle.
Konferens främjar kunskapsutbytet mellan tjänstemän från stadsbyggnadskontoren i städer runt Mälardalen. Bl a Norrköping, Örebro, Uppsala, Västerås och Gävle.
Läs fullständigt program här.