24th Governing Council UN Habitat

När: 15 Apr
15-19 april

Plats: UN Habitat Headquarters, Nairobi

Viktoria Walldin, socialantropolog på White, deltar när det styrande organet för UN-Habitat; FN:s program för boende och bebyggelse, möts i Nairobi, Kenya. Temat för årets konferens är hållbar stadsutveckling och städernas roll i att skapa ekonomiska förutsättningar för alla, oavsett ålder och kön.

UN-Habitat verkar för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara urbana miljöer och tätorter och för allas tillgång till drägliga bostäder. Som FN-program ska UN-Habitat bidra till att 100 miljoner sluminvånare får bättre livsvillkor senast 2020. Lokalsamhällenas infrastruktur för sanitet och vattenförsörjning, finansiering av bostäder, besittningsskydd särskilt för fattiga människor, kvinnor och ungdomar, hör till programmets kärnområden, liksom lokalt god samhällsstyrning. Läs om 24th Governing Council.